Naturligtvis

Biologisk mångfald i skogen

July 27, 2020

Biologisk mångfald är ett begrepp som vi hört mycket om de senaste åren. Vi läser rapporter om att djurarter dör ut och att vi måste ta till åtgärder för att gynna våra viktiga ekosystem. Ofta pratas det om vad vi kan göra i våra trädgårdar, i odlingar och inom lantbruket, men skogen och skogsbruket är en minst lika viktig del i att bevara våra viktiga ekosystem. I det tredje avsnittet av podcasten Naturligtvis träffar vi Mattias Mårtensson som är yrkeslärare och skogsansvarig på Naturbruksskolan Svenljunga. Vi djupdyker i ämnet biologisk mångfald i skogen och spanar mot hur ett hållbart skogsbruk kan se ut i framtiden.

Play this podcast on Podbean App